GRADOVI IN SKULPTURE, 2008
(Podpeca pri Črni na Koroškem)