AVTORSKE RISBE (DESIGNI)


Štiri galerije prikazujejo izsek iz mojega dela. V prvi galeriji je zbranih nekaj mojih novejših idej, iz obdobja zadnjih deset let. Draga galerija zajema izbor risb, ki sem jih narisal med leti 1993 in 2000. Gre za moj pogled na razne avtomobile različnih znamk. V tretji galeriji je predstavljenih nekaj darilnih risb, ki sem jih narisal po naročilu. Četrta galerija pa obsega tri prav posebne risbe - dve na steno in eno na žaluzije.

Designi za Gledring
Novejši designi
Izbor starejših risb
Izbor darilnih risb
Risbe na steno in žaluzije