GRADOVI IN SKULPTURE, 2007
(Podpeca pri Črni na Koroškem)