GRADOVI IN SKULPTURE, 2006
(Podpeca pri Črni na Koroškem)